Servicii O&S CONSULTING

Avem o experiență consistentă în managementul construcțiilor industriale, oferind în acest sens servicii în faze distincte ale proiectelor.

Servicii Project Management Timisoara

Project Management

PROJECT MANAGEMENT ȘI DIRIGENȚIE DE ȘANTIER

Avem o experiență consistentă în managementul construcțiilor industriale, oferind în acest sens servicii în faze distincte ale proiectelor.

urmarirea in timp a constructiilor serviciu timis

Urmărire construcții

URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

Legislația actuală obligă să se asigure urmărirea comportării în timp a construcțiilor.

Servicii Proiestare Cladiri Timisoara santier diriginte

Proiectare construcții

PROIECTARE CONSTRUCȚII

Oferim proiecte corect dimensionate și complete, atât pentru construcții civile (rezidențiale și office), cât și pentru construcții industriale.

Servicii Project Management Timisoara santier diriginte

Asistență tehnică

ASISTENȚĂ TEHNICĂ OFERITĂ LA PROIECTARE

Lipsa serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului poate genera o implementare anevoioasă a proiectului și costuri mari.

PROJECT MANAGEMENT ȘI DIRIGENȚIE DE ȘANTIER

 • Project management
 • Diriginte șantier

Avem o experiență consistentă în managementul construcțiilor industriale, oferind în acest sens servicii în faze distincte ale proiectelor:

 • Servicii de consiliere a clientului în faza de proiectare:
  • Întocmirea temei de proiectare și a caietului de sarcini pentru proiectare, corelat cu necesitățile beneficiarului.
  • Urmărirea și coordonarea proiectării, inclusiv verificarea corespondenței proiectelor cu specificațiile tehnice și tema de proiectare.
  • Urmărirea și coordonarea obținerii avizelor și autorizației de construcție.
 • Servicii pregătire și coordonare a licitației pentru execuția lucrărilor de construcții, consiliere referitor la alegerea antreprenorului general.
 • Servicii pregătire și coordonare a licitației pentru execuția lucrărilor de construcții, consiliere referitor la alegerea antreprenorului general.
  • Întocmirea temei de proiectare și a caietului de sarcini pentru proiectare, corelat cu necesitățile beneficiarului.
  • Urmărirea și coordonarea proiectării, inclusiv verificarea corespondenței proiectelor cu specificațiile tehnice și tema de proiectare.
  • Urmărirea și coordonarea obținerii avizelor și autorizației de construcție.
 • Servicii de management de proiect în timpul execuției
  • Monitorizarea permanentă a șantierului.
  • Controlul calității lucrărilor.
  • Raportare periodică către beneficiar/investitor.
  • Organizarea documentației de șantier.
  • Analizarea și aprobarea situațiilor de lucrări.
  • Controlul costurilor.
  • Monitorizarea respectării termenelor de execuție asumate.
 • Servicii de consultanță după finalizarea construcției
  • Organizarea recepției lucrărilor de construcție.
  • Obținerea autorizațiilor de funcționare.
  • Intabularea imobilului.
 • Servicii de dirigenție de șantier pentru construcții, instalații și rețele
  • Verificarea execuției corecte cantitativ și calitativ, în conformitate cu documentațiile tehnico-economice aferente proiectului.
  • Completarea Cărții tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.
  • Asigurarea relației cu autoritățile, inclusiv Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și a secretariatului comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

Legislația actuală prevede faptul că este în sarcina proprietarilor, respectiv a administratorilor imobilelor, să asigure urmărirea comportării în timp a construcțiilor, în vederea identificării din timp a unor eventuale defecte sau degradări ce pot duce la slăbirea capacității în exploatare a construcțiilor.

Vă putem ajuta în acest sens, oferind servicii profesionale pentru:

 • Urmărirea curentă a comportării construcțiilor, prin verificarea existenței, după caz, a unor
  • schimbări în poziția obiectelor de construcție în raport cu mediul de implantare al acestora
  • schimbări în forma obiectelor de construcții
  • schimbări în gradul de protecție și confort oferite de construcție
  • defecte și degradări cu implicații asupra funcționalității obiectelor de construcție
  • defecte și degradări în structura de rezistență cu implicații asupra siguranței obiectelor de construcție
  • În caz de nevoie se întocmesc procese verbale de deficiențe, cu specificarea măsurilor de soluționare și a termenelor de rezolvare
  • Se completează Jurnalul evenimentelor din Cartea Construcției
 • Urmărirea specială a comportării construcției, respective servicii de:
  • Montare reperi ficși de urmărire, precum și repere/mărci de tasare pe construcțiile noi sau existente.
  • Efectuarea de măsurători periodice prin nivelment geometric de mijloc de precizie, pentru determinarea tasărilor construcției, elaborarea de rapoarte prin compararea rezultatelor măsurătorilor.
  • Efectuarea de măsurători ale deplasărilor prin metoda microtriangulație.

SERVICII DE PROIECTARE CONSTRUCȚII

Istoria lucrărilor de construcții de toate tipurile a demonstrat faptul că un proiect tehnic ce nu a fost executat corect poate însemna un cost suplimentar de 10-15%, regăsit de obicei în cantități suplimentare de materiale rezultate în urma unei supradimensionări a structurii, sau în timpi suplimentari necesari execuției, din cauza deficiențelor de organizare în tehnologia de realizare a lucrărilor.

Dacă un beneficiar se întreabă în mod legitim, cât costă un proiect de calitate, sau o execuție de calitate, poate că ar trebui să știe și cât l-ar putea costa nerealizarea acestora. Există o vorbă în industria construcțiilor de peste ocean: 1 $ economisit la proiectare te poate costa 10$ la execuție, 100 $ la întreținere și 1000 la consolidare!

Noi oferim proiecte corect dimensionate și complete, atât pentru construcții civile (rezidențiale și office), cât și pentru construcții industriale.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ OFERITĂ LA PROIECTARE

Lipsa serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului poate genera o implementare anevoioasă a proiectului, în baza unor soluții defectuoase dictate exclusiv de către constructor.

Servicii de asistență tehnică oferite pe perioada șantierului, până la recepția lucrărilor de construcție, care se referă la:

 • Prezența proiectanților la diverse faze de execuție, respectiv la fazele determinante conform programului de control aprobat de ISC.
 • Livrarea detaliilor de execuție suplimentare constructorului.
 • Întocmirea dispozițiilor de șantier referitoare la modificări aduse proiectului la cererea sau cu acordul beneficiarului.
 • Întocmirea referatului privind punctul de vedere al proiectantului referitor la modul în care au fost executate lucrările.
 • Participarea la recepția lucrărilor și la recepția finală.